GEO-DIS Geodezja

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

 Oferujemy:


 • pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz sytuacyjno-wysokościowe

 • pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze)

 • pomiary objętości mas (np. ziemnych)

 • kalibrację i wektoryzację rastrów

 • sporządzanie map do celów projektowych w formie analogowej i cyfrowej

 • wytyczanie obiektów w terenie

 • pomiar powierzchni zasiewów

 • podział nieruchomości

 • ustalenie, wznowienie granic

 • pomiar pionowości i odkształceń obiektów wysmukłych (maszty, wieże itp.)

 • i inne prace geodezyjne


 
 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego